Ống U.PVC ( C = 2 )

Tên sản phẩm Áp suất (PN) Chiều dầy (MM) Đơn vị tính
500 6.0 12.30
500 8.0 15.30
500 10.0 19.10
500 12.5 23.90
500 16.0 29.70
560 6.0 13.70
560 8.0 17.20
560 10.0 21.40
560 12.5 26.70
630 6.0 15.40
630 8.0 19.30
630 10.0 24.10
630 12.5 30.00
710 6.0 17.40
710 8.0 21.80
710 10.0 27.20
800 6.0 19.60
800 8.0 24.50
800 10.0 30.60

Liên hệ báo giá

Báo giá các sản phẩm của: Phụ tùng

Translate »