PHỤ TÙNG PPR

Tên sản phẩm Áp suất (PN) Chiều dầy (MM) Đơn vị tính
20 20.0   Cái
25 20.0  
30 20.0  
40 20.0  
50 20.0  
63 20.0  
75 20.0  
90 20.0  
110 20.0  
125 20.0  
140 20.0  
160 20.0  
200 20.0  

Liên hệ báo giá

Báo giá các sản phẩm của: Phụ tùng

Translate »