Ống cao su

Sản phẩm ống Loại sản phẩm Chiều dày Đơn vị tính
Ống luồn dây Æ16 D1 1.20 Cây
  D2 1.40 Cây
  D3 1.80 Cây
Ống luồn dây Æ20 D1 1.40 Cây
  D2 1.60 Cây
  D3 2.00 Cây
Ống luồn dây Æ25 D1 1.50 Cây
  D2 1.80 Cây
  D3 2.00 Cây
Ống luồn dây Æ32 D1 1.80 Cây
  D2 2.10 Cây
  D3 2.50 Cây
Ống luồn dây Æ40 D2 2.30 Cây
  D3 2.60 Cây
Ống luồn dây Æ50 D2 2.80 Cây
  D3 3.20 Cây
Ống luồn dây Æ63 D2 3.00 Cây

đâsdasdsadadadasd

Liên hệ báo giá

Báo giá các sản phẩm của: Phụ tùng

Translate »